Fugtteknik

Hvad er skimmelsvamp?
Skimmelsvampen tilhører svamperiget, og er dermed hverken en plante eller et dyr. Skimmelsvampe lever af at omsætte organisk materiale. I naturen er det fx visne blade. I bygninger lever skimmelsvampe af træværk, tapet, lim, maling, kork og andre organiske materialer. En forudsætning for vækst af skimmelsvampe er en relativ fugtighed på mindst 75 % på materialernes overflade. 

Skimmelsvamp har længe været et varmt emne. Både nationalt og internationalt. Mange forskere og andre eksperter arbejder målrettet på at lære mere om skimmelsvampens liv. For selvom skimmelsvamp er et meget velkendt fænomen, er der ikke blandt de professionelle på verdensplan enighed om, hvad man gør ved problemer med skimmelsvamp i boliger.

I debatten omkring skimmelsvamp hører man ofte, at skimmelsvamp kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesker. Det kan de også, spørgsmålet er bare hvordan og hvorfor.

Fugtskader og problemer med skimmelsvampe forekommer i en ikke ubetydelig del af danske bygninger. Hos praktiserende læger kommer der fra tid til anden patienter med symptomer, der kan hænge sammen med ophold i bygninger med fugt eller skimmelsvamp. Det kan være patienterne selv, der bringer mistanken om sammenhængen på banen, eller der kan være brug for, at lægen på eget initiativ medtager fugt eller skimmelsvamp i bygninger i sin udredning. Sådanne henvendelser kan være vanskelige at håndtere.

MYCOMETER SURFACE TEST AF SKIMMELSVAMP

Målingen er baseret på et enzym, der findes i alle svampe, og siger dermed ikke noget om hvilke skimmeltyper, der er tale om. Analysen giver et konkret tal hvorudfra mængden af skimmel kan vurderes og kategoriseres.

 Mycometer Surface testen anvendes ofte som kvalitetskontrol efter afrensning af skimmel. Dansk-skimmel er certificeret i brug/analyse af Mycometer test og råder over laboratorieudstyr til analysen. Du kan bestille denne test som hjemmetest eller få os til at udtage den.